Naar inhoud

Muziek studeren in Amsterdam

Wie kiest voor een studie aan het Conservatorium van Amsterdam (CvA), kiest voor een veelzijdige opleiding met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Begeleiding door topdocenten en een stimulerende omgeving zorgen ervoor dat studenten zich kunnen ontwikkelen tot musicus op het hoogste niveau. Door de vele speciale projecten wordt tijdens de studie een sterke relatie tussen theorie en praktijk gegarandeerd. Studenten profiteren van de hoge onderwijskwaliteit binnen het conservatorium én van het rijke culturele klimaat in Amsterdam. Daardoor vormen ze zich niet alleen tot een topmusicus of topdocent, maar ook tot een breed ontwikkeld kunstenaar.

Circa twaalfhonderd studenten uit binnen- en buitenland volgen bij het CvA opleidingen op het gebied van klassieke muziek, jazz, oude muziek, opera, latin en popmuziek. De vele speciale projecten tijdens de studie brengen ze meteen in contact met de praktijk. Ze spelen bijvoorbeeld in het Concertgebouw, het Bimhuis, het Muziekgebouw aan ’t IJ, de Beurs van Berlage, Melkweg of Paradiso.Studeren aan het CvA

Internationaal klimaat
De sfeer op het CvA is zeer internationaal. Een groot aantal studenten uit het buitenland besluit in Amsterdam te studeren. Ook werkt het CvA samen met academische opleidingen van over de hele wereld en is het mogelijk voor studenten een semester in het buitenland te volgen. Bovendien nodigen we ieder jaar vele gastdocenten uit binnen- en buitenland voor workshops, clinics en masterclasses. 

Bachelor- en masteropleiding
Het opleidingstraject bestaat uit twee fasen: een vierjarige bachelorstudie en een masteropleiding van twee jaar. Deze masteropleiding is toegankelijk voor een beperkt aantal getalenteerde studenten. De bachelor- en masteropleidingen vormen een gedegen voorbereiding op het beroep van docerend, uitvoerend en/of scheppend musicus. In beide fasen is er veel ruimte voor persoonlijke keuzes en krijgen studenten volop de kans nieuwe wegen in te slaan. 

Vooropleiding, Jong Talent, overige cursussen
Voorafgaand aan de vakopleiding zou een vooropleiding voor de afdelingen Jazz en Klassiek een mogelijkheid kunnen zijn. Hierbij kunnen leerlingen de instrumentale/vocale vaardigheden, muzikaal inzicht en theoretische kennis verwerven die nodig zijn voor het met succes afleggen van het toelatingsexamen voor de bachelor studie.

Voor heel getalenteerde kinderen die al op jonge leeftijd toe zijn aan les op conservatoriumniveau zijn er de Jong Talent lesprogramma's: Sweelinck Academie (klassiek), het Junior Jazz College (jazz) en de Young Pop Academy (pop). 

Verder biedt het CvA mogelijkheden tot na- en bijscholing voor professionele musici die specifieke kennis en vaardigheden willen verwerven dan wel actueel houden. Ook kunnen musici van buiten het conservatorium iedere zomer de Keep An Eye Summer Jazz Workshop volgen.

Meer informatie over alle studieprogramma’s vind je bij de betreffende afdelingen.

Direct contact met het werkveld
Het Conservatorium van Amsterdam organiseert en faciliteert uiteenlopende festivals, masterclasses, cursussen en workshops. Deelnemers uit eigen land en van over de hele wereld maken dit tot bruisende evenementen. Zo organiseren wij projecten met onder meer het Koninklijk Concertgebouworkest, De Nationale Opera en Ballet, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, MOJO en werken we samen met toonaangevende podia en concertzalen. Studenten treden op in zalen als het Concertgebouw, het Muziekgebouw aan ’t IJ, Bimhuis, Melkweg, Paradiso en vooraanstaande internationale podia. 
Via onze contacten met top-muziekvakopleidingen over de hele wereld kunnen studenten uitwisselingsprogramma’s volgen aan andere gerenommeerde conservatoria. Masterstudenten Jazz kunnen deelnemen aan het Europese EUJAM-programma met de conservatoria van Parijs, Berlijn, Kopenhagen en Trondheim.

Beroepsperspectief
Veel afgestudeerden vinden een plaats in de gemengde beroepspraktijk. Ze vormen kamermuziekensembles, jazz- of popbands; spelen in orkesten; geven privéles of lessen en workshops op muziekscholen; zetten projecten op; leiden een eigen ensemble of koor of vinden werk in het cultureel management of als muziekjournalist. Tijdens de studie wordt veel aandacht besteed aan een goede voorbereiding op de praktische en zakelijke aspecten van de praktijk, die voortdurend in ontwikkeling is. 

Studenten van de Opleiding Docent Muziek worden in de eerste plaats opgeleid om muziekles te geven in primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Een belangrijk nieuw werkterrein is het ontwikkelen en uitvoeren van educatieprogramma’s bij grote muziekinstellingen. Velen werken daarnaast ook als koordirigent, muziekconsulent, AMV-docent op een muziekschool, leider van instrumentale ensembles, in het sociaal-cultureel werk of in het cultureel management. Een andere mogelijkheid is het maken en uitvoeren van ‘community-music’ met amateurs en professionals. Studenten die na het behalen van het bachelordiploma verder willen studeren, kunnen de interdisciplinaire master Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten volgen.

 Fondsen en beurzen

Conservatorium van Amsterdam

Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) is onderdeel van de AHK. Het CvA beschikt (in beperkte mate) over verschillende beurzen voor studenten die financiële ondersteuning nodig hebben bij hun studie, en voor uitzonderlijk getalenteerde studenten.

Het conservatorium beschikt over de volgende fondsen:

Meer informatie vind je op de Fondsen en Beurzen-pagina van de CvA website.

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

Internationale studenten die uit landen komen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en die voor het eerst een bachelor of master opleiding in Nederland willen volgen, kunnen misschien in aanmerking komen voor de NL-Scholarship of de Talent Grant. 

Let op: Jaarlijks zijn er een beperkt aantal beurzen beschikbaar voor studenten buiten de EER. Dit in combinatie met het groot aantal aanmeldingen dat binnenkomt, verkleint de kans op een daadwerkelijke toekenning van een beurs. Bedenk daarom goed of je ook zonder een beurs tot voldoende financiële middelen beschikt om je studie te kunnen bekostigen. Studiefinanciering

Nederlandse studenten

Als je onder de 30 bent, een voltijdopleiding volgt aan het CvA (bachelor, master of associate degree) en voldoet aan een aantal voorwaarden, kun je studiefinanciering aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het studentenreisproduct. Je kunt zelf aangeven welke onderdelen je wilt aanvragen. Het advies is om studiefinanciering minimaal 8 weken voordat je er recht op hebt aan te vragen. 

Let op: studiefinanciering is niet altijd een gift, lees meer over de voorwaarden op de website van DUO

Het aanvragen van studiefinanciering gaat als volgt: 

 • Eerst heb je een DigiD nodig, dit is een persoonlijke inlogcode die je toegang geeft tot de websites van overheidsinstanties. Aanvragen gaat via digid.nl en kost ten minste drie werkdagen. 
 • Met je DigiD kun je inloggen op de webisite van DUO en zo studiefinanciering aanvragen. 
 • Tenslotte heb je een persoonlijke OV-chipkaart nodig, zodat je gebruik kunt maken van het studentenreisproduct.

Voor meer informatie over alles omtrent studiefinanciering kun je terecht bij DUO.

Heb je geen recht (meer) op studiefinanciering en ben je jonger dan 56 jaar? Dan kun je mogelijk geld lenen om het collegegeld te betalen. Zie: levenlanglerenkrediet.

Studiefinanciering stopzetten
Heb je jouw diploma behaald of stop je (tijdelijk) met jouw studie? Dan heb je geen recht meer op studiefinanciering. Je  moet je studiefinanciering zelf stopzetten en het studentenreisproduct omzetten naar een gewone OV-chipkaart. Dit regel je via DUO.

Internationale studenten

Heb je als CvA student niet de Nederlandse nationaliteit, maar woon en/of werk je wel in Nederland? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor studiefinanciering via DUO. Dit is afhankelijk van je leeftijd, de opleiding die je volgt en je nationaliteit of verblijfsstatus.

Ten eerste moet je onder de 30 zijn. Vervolgens moet je ook ingeschreven staan als een voltijds bachelor, master of associate degree student aan het CvA. Ten slotte, zou je misschien in aanmerking kunnen komen voor studiefinanciering als je een EU/EER, Zwitsers of Brits staatsburger bent of een verblijfsvergunning type I hebt. Echter moet je wel aan de voorwaarden van DUO voldoen. Je kunt hier meer over lezen op de website van DUO

Voor studenten met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V gelden dezelfde voorwaarden als studenten met een Nederlandse nationaliteit.STIP - Studenteninformatiepunt van het CvA

Heb je een praktische vraag over studeren aan het CvA en weet je niet waar je terecht kunt, stuur dan een mail naar cva-stip@ahk.nl. Het Studenteninformatiepunt (STIP) doet haar best doen om al jouw vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar de juiste afdeling. Het STIP bevindt zich op de 10de verdieping en op de begane grond van het hoofdgebouw.

Contact
Graciella Tawjoeran
E-mail: cva-stip@ahk.nl


Openingstijden
maandag t/m donderdagStudentendecaan van het CvA

De studentendecaan van het CvA informeert en begeleidt studenten bij zowel praktische als persoonlijke zaken die te maken hebben met de studieomstandigheden en het student-zijn.

Als je problemen ervaart tijdens je studie, zoekt de studentendecaan samen met jou naar mogelijke oplossingen, zodat je je studie zo goed mogelijk kunt (blijven) volgen of juist tijdig kan besluiten de studie te onderbreken of te staken. Gesprekken met de studentendecaan zijn vertrouwelijk en persoonlijke informatie wordt zorgvuldig behandeld. Over het algemeen geldt: hoe eerder je langskomt, des te beter kun je worden geadviseerd.

Als student kun je bij de decaan terecht voor onder andere de volgende onderwerpen:

 • problemen met de studievoortgang (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of een chronische aandoening)
 • functionele beperkingen/neurodiversiteit (zoals autisme, AD(H)D, dyslexie)
 • financiële zaken en/of problemen (bijvoorbeeld studiefinanciering)
 • officiële procedures (gemeentelijke zaken, examencommissie etc.)
 • klachten of verzoeken
 • onaanvaardbaar gedrag van personeel of medestudenten
 • communicatieve aangelegenheden (bijvoorbeeld omgaan met feedback)
 • persoonlijke problemen
 • mentale of emotionele problemen (depressie, angst, gedachten aan zelfdoding)
 • stress
 • studiemotivatie, planning, aanpak van de studie

CvA Studentendecaan is Mirjam Pol. Mail: mirjam.pol@ahk.nl.Studievereniging CODA

CODA is de studievereniging vóór en dóór studenten van het CvA. Alle CvA-studenten kunnen lid worden.

DOEL: studenten van verschillende opleidingen en studiejaren sociaal en muzikaal met elkaar verbinden. 

 • Sociaal verbinden: borrels, feesten, interdisciplinaire muzikale evenementen en sportevenementen. 
 • Muzikaal verbinden: studiegerelateerde evenementen en workshops.

Meer informatie en opgeven: www.coda-cva.nl of in de wandelgangen.