Naar inhoud

Muziek studeren in Amsterdam

Conservatorium van Amsterdam

Wie kiest voor een studie aan het Conservatorium van Amsterdam (CvA), kiest voor een veelzijdige opleiding met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Begeleiding door topdocenten en een stimulerende omgeving zorgen ervoor dat studenten zich kunnen ontwikkelen tot musicus op het hoogste niveau. Door de vele speciale projecten wordt tijdens de studie een sterke relatie tussen theorie en praktijk gegarandeerd. Studenten profiteren van de hoge onderwijskwaliteit binnen het conservatorium én van het rijke culturele klimaat in Amsterdam. Daardoor vormen ze zich niet alleen tot een topmusicus of topdocent, maar ook tot een breed ontwikkeld kunstenaar.

Circa twaalfhonderd studenten uit binnen- en buitenland volgen bij het CvA opleidingen op het gebied van klassieke muziek, jazz, oude muziek, opera, latin en popmuziek. De vele speciale projecten tijdens de studie brengen ze meteen in contact met de praktijk. Ze spelen bijvoorbeeld in het Concertgebouw, het Bimhuis, het Muziekgebouw aan ’t IJ, de Beurs van Berlage, Melkweg of Paradiso.Internationaal klimaat

De sfeer is zeer internationaal. Een groot aantal studenten uit het buitenland komt een periode in Amsterdam studeren en veel van onze studenten vertrekken enkele maanden tot een jaar naar een buitenlands conservatorium. Het CvA werkt samen met academische opleidingen over de hele wereld. Bovendien nodigen we ieder jaar vele gastdocenten uit binnen- en buitenland voor workshops, clinics en masterclasses. 

Bachelor- en masteropleiding
Het opleidingstraject bestaat uit twee fasen: een vierjarige bachelorstudie en een masteropleiding van twee jaar. Deze masteropleiding is toegankelijk voor een beperkt aantal getalenteerde studenten. De bachelor- en masteropleidingen vormen een gedegen voorbereiding op het beroep van docerend, uitvoerend en/of scheppend musicus. In beide fasen is er veel ruimte voor persoonlijke keuzes en krijgen studenten volop de kans nieuwe wegen in te slaan. 

Vooropleiding, Jong Talent, overige cursussen
Voorafgaand aan de vakopleiding zou een vooropleiding voor de afdelingen Jazz en Klassiek een mogelijkheid kunnen zijn. Hierbij kunnen leerlingen de instrumentale/vocale vaardigheden, muzikaal inzicht en theoretische kennis verwerven die nodig zijn voor het met succes afleggen van het toelatingsexamen voor de bachelor studie. Voor heel getalenteerde kinderen die al op jonge leeftijd toe zijn aan les op conservatoriumniveau zijn er de jong-talentklassen Sweelinck Academie (klassiek), het Junior Jazz College (jazz) en de Young Pop Academy (pop).

Verder biedt het CvA mogelijkheden tot na- en bijscholing en contractonderwijs voor professionele musici die specifieke kennis en vaardigheden willen verwerven dan wel actueel houden. Ook kunnen musici van buiten het conservatorium iedere zomer Summer Jazz Workshop volgen.

Meer over deze studieprogramma’s vind je bij de betreffende afdelingen.

Direct contact met het werkveld
Het Conservatorium van Amsterdam organiseert en faciliteert uiteenlopende  festivals, masterclasses, cursussen en workshops. Deelnemers uit eigen land en van over de hele wereld maken dit tot bruisende evenementen. Zo organiseren wij projecten met onder meer het Koninklijk Concertgebouworkest, De Nationale Opera en Ballet, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, MOJO en werken we samen met toonaangevende podia en concertzalen. Studenten treden op in zalen als het Concertgebouw, het Muziekgebouw aan ’t IJ, Bimhuis, Melkweg, Paradiso en vooraanstaande internationale podia. 
Via onze contacten met top-muziekvakopleidingen over de hele wereld kunnen studenten uitwisselingsprogramma’s volgen aan andere gerenommeerde conservatoria. Masterstudenten Jazz kunnen deelnemen aan het Europese EUJAM-programma met de conservatoria van Parijs, Berlijn, Kopenhagen en Trondheim.

Beroepsperspectief
Veel afgestudeerden vinden een plaats in de gemengde beroepspraktijk. Ze vormen kamermuziekensembles, jazz- of popbands; spelen in orkesten; geven privéles of lessen en workshops op muziekscholen; zetten projecten op; leiden een eigen ensemble of koor of vinden werk in het cultureel management of als muziekjournalist. Tijdens de studie wordt veel aandacht besteed aan een goede voorbereiding op de praktische en zakelijke aspecten van de praktijk, die voortdurend in ontwikkeling is. 

Studenten van de Opleiding Docent Muziek worden in de eerste plaats opgeleid om muziekles te geven in primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Een belangrijk nieuw werkterrein is het ontwikkelen en uitvoeren van educatieprogramma’s bij grote muziekinstellingen. Velen werken daarnaast ook als koordirigent, muziekconsulent, AMV-docent op een muziekschool, leider van instrumentale ensembles, in het sociaal-cultureel werk of in het cultureel management. Een andere mogelijkheid is het maken en uitvoeren van ‘community-music’ met amateurs en professionals. Studenten die dit ambiëren, kunnen na de bachelor de interdisciplinaire master Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten volgen.Mogelijkheden voor studiebeurzen

voor Nederlandse studenten

Conservatorium van Amsterdam
Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) is onderdeel van de AHK. Het CvA beschikt (in beperkte mate) over verschillende beurzen voor studenten die financiële ondersteuning nodig hebben bij hun studie, en voor uitzonderlijk getalenteerde studenten.

Daarnaast beschikt conservatorium over de volgende fondsen:

 • de Stichting Musici van Morgen om kinderen en jongeren met een uitzonderlijk muzikaal talent te steunen op hun weg naar het concertpodium;
 • de Nuijts Stichting biedt financiële steun aan leerlingen van de afdeling Jong Talent tot achttien jaar die piano of een strijkinstrument bespelen;
 • het Jacques Vonk Fonds, voor pianostudenten in de bachelor- en masteropleiding van het Conservatorium van Amsterdam ten behoeve van de studie in het algemeen, een studieperiode in het buitenland of een bijzonder project, en
 • het Stichting Muziek is Meer Steunfonds, om studenten te steunen die in financiele problemen zijn geraakt door de corona-crisis.

Meer informatie vind je op de Fondsen en Beurzen-pagina van de CvA website.

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

Heb je door bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen? In sommige gevallen kun je als student aan Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten financiële ondersteuning krijgen via het Profileringsfonds.

voor studenten buiten de EU

NL-Scholarship (voorheen Holland Scholarship) – bedoeld voor internationale studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die hun bachelor of master in Nederland willen volgen.

Meer informatie in het Engels vind je op MyAHK.nl: klik hier.

Financiële ondersteuning voor interfacultaire projecten

Wil je graag studenten van andere academies betrekken bij je afstudeerproject? Of heb je altijd al eens willen samenwerken met studenten van andere academies? Dan kan de AHK je project financieel ondersteunen uit het budget voor interfacultaire projecten. Dit budget is in het leven geroepen om studenten de kans te geven over de grenzen van de eigen academie heen te kijken.

Samenwerking tussen studenten van verschillende academies levert veelal bijzondere projecten en een waardevolle ervaring op. Studenten die graag eigenhandig een project op willen zetten in samenwerking met studenten van een andere academie kunnen hiervoor een financiële bijdrage ontvangen van maximaal € 1.000 incl. btw. Om in aanmerking te komen, kun je een aanvraag indienen via interfacultair@ahk.nl.

Meer informatie over waar de aanvraag aan moet voldoen vind je op het intranet van de AHK MyAHK.nl, je moet inloggen met studenten-account.

.Studiefinanciering

Nederlandse studenten

Als je minimaal 18 jaar oud bent, een voltijd opleiding volgt en voldoet aan een aantal voorwaarden, kun je DUO Studiefinanciering aanvragen. Dit betreft een leenstelsel. Voor meer informatie en vragen hierover kun je terecht bij Duo.

Voor de aanvraag heb je nodig: 

 • Een DigiD, een persoonlijke inlogcode voor de hele overheid. Aanvragen gaat via digid.nl en kost ten minste drie werkdagen. 
 • Een persoonlijke OV-chipkaart, om de studentenreisvergoeding op te zetten.

Aanvragen kan op twee manieren:

 • Direct bij de overheid: Duo
 • Via Studielink: daarmee kun je je gelijktijdig inschrijven voor de studie, de betaling van het collegegeld regelen én de studiefinanciering aanvragen. 

NB: aanmelden voor de opleidingen van het CvA moet via https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/apply/aanmelding/

Meer informatie: 

Heb je geen recht (meer) op studiefinanciering en jonger dan 56 jaar? Dan kun je mogelijk geld lenen om het collegegeld te betalen. Zie: levenlanglerenkrediet.

Je wilt de studiefinanciering stopzetten?
Dan moet je 2 dingen doen: je studiefinanciering stopzetten en je student-OV-kaart omzetten naar een gewone OV-kaart. Dit regel je zelf via DUO-stopzetten financiering.

Internationale studenten

Ben je geen Nederlander maar woon, studeer of werk je wel in Nederland? 

Dan kom je mogelijk in aanmerking voor studiefinanciering via DUO. Meer hierover vind je op de website van DUO. Dit is afhankelijk van 3 dingen:

 1. je nationaliteit of verblijfsstatus,
 2. je leeftijd;
 3. de opleiding die je volgt.

De voorwaarden staan op de Engelstalige financiële informatiepagina’s van de AHK website.STiP - Studenteninformatiepunt van CvA

Heb je een praktische vraag over studeren aan het CvA en weet je niet waar je terecht kunt, stuur dan een mail naar cva-stip@ahk.nl. We zullen ons best doen om je vragen – denk aan huisvestingverzekeringen etc. –  te beantwoorden of we verwijzen je door naar de juiste afdeling. Het STiP bevindt zich op de 10de verdieping en op de begane grond van het hoofdgebouw.

Contact
Graciella Tawjoeran
E-mail: cva-stip@ahk.nl


Openingstijden
maandag t/m donderdag

Studentendecaan van het CvA

De studentendecaan van het CvA informeert en begeleidt studenten bij zowel praktische als persoonlijke zaken die te maken hebben met de studieomstandigheden en het student-zijn.

Als je problemen ervaart tijdens je studie, zoekt de studentendecaan samen met jou naar mogelijke oplossingen, zodat je je studie zo goed mogelijk kunt (blijven) volgen of juist tijdig kan besluiten de studie te onderbreken of te staken. Gesprekken met de studentendecaan zijn vertrouwelijk en persoonlijke informatie wordt zorgvuldig behandeld. Over het algemeen geldt: hoe eerder je langskomt, des te beter kun je worden geadviseerd.

Als student kun je bij de decaan terecht voor onder andere de volgende onderwerpen:

 • problemen met je studie (waaronder dreigende studievertraging)
 • bijzondere omstandigheden zoals ziekte, psychische problemen of een andere beperking en eventuele aanpassingen van het onderwijsprogramma of de toetsing
 • in- en uitschrijving, stoppen of onderbreken van je studie
 • regelingen rond propedeuse en bindend studie-advies (BSA)
 • Bij onvoorziene problemen met de financiering van je studie
 • informatie over ziektekostenverzekeringen
 • klachten- en beroepsprocedures
 • wet- en regelgeving

CvA Studentendecaan is Karin Princen (interim). Mail: cva-decaan@ahk.nl.Studievereniging CODA

CODA is de studievereniging vóór en dóór studenten van het CvA. Alle CvA-studenten kunnen lid worden.

DOEL: studenten van verschillende opleidingen en studiejaren sociaal en muzikaal met elkaar verbinden. 

 • Sociaal verbinden: een borrel op elke eerste donderdag van de maand, feesten, interdisciplinaire muzikale evenementen en een leden-weekend. 
 • Muzikaal verbinden: studiegerelateerde evenementen en workshops.

Meer informatie en opgeven: www.coda-cva.nl of in de wandelgangen.Internationalisering

Uitgaande uitwisselingsstudenten

Het Conservatorium van Amsterdam heeft meer dan honderd bilaterale contracten met partnerinstellingen over de hele wereld. In het kader van deze samenwerkingen organiseert het CvA uitwisselingsprogramma’s waarmee CvA-studenten een semester in het buitenland kunnen studeren en studenten van onze partneruniversiteiten een semester aan het CvA kunnen doorbrengen. Een uitgebreid overzicht van partners binnen en buiten Europa tref je op CvA-website.

CvA-studenten kunnen een semester in het buitenland studeren aan een van onze partnerinstellingen – afhankelijk van plaatsingsmogelijkheden en de afronding van de vereiste vakken aan het CvA. Informatie over de aanvraagprocedure en deadlines is te vinden op MyAHK (onder ‘Naar het buitenland’), of neem contact op met de coördinator Internationalisering.

Meer informatie:
Ruth Graf-Fleet - International Relations Officer
ruth.graf-fleet@ahk.nlBrexit

Het Britse vertrek uit de Europese Unie (de Brexit) van 31 januari 2020 heeft gevolgen voor VK-burgers die in Nederland willen studeren. Jouw rechten worden geregeld op basis van de handels- en samenwerkingsovereenkomst, die de EU en het VK hebben gesloten. Hierin zijn geen afspraken gemaakt over studeren vanaf 1 januari 2021. VK-burgers worden daarom hetzelfde behandeld als niet-EU/EER-burgers. Of je recht hebt op studiefinanciering en het wettelijk collegegeld hangt dan af van je verblijfsvergunning. In de meeste gevallen heb je geen recht op het wettelijk collegegeld en studiefinanciering. 

Voor de meest actuele informatie kunt u terecht op de pagina van de Rijksoverheid over de Brexit en hoger onderwijsVisum

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) kan studenten die zijn toegelaten tot bachelor- of masteropleiding ondersteunen bij hun visum- en verblijfsvergunning-aanvragen. 

De AHK Centrale Studentenadministratie kan optreden als tussenpersoon tussen de aanvrager en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Meer informatie vind je op de visa-procedures webpagina van AHK